Ετήσια Συνάντηση Αντιπροσώπων Παιδικής HELMEPA

Στην Ετήσια Συνάντηση Αντιπροσώπων Παιδικής HELMEPA στην Αθήνα, συμμετέχουν 13 παιδιά (ένα ανά Περιφέρεια) οι Ομάδες των οποίων πραγματοποίησαν τουλάχιστον 15 δραστηριότητες και οπωσδήποτε μία από κάθε θεματική ενότητα. Το κάθε παιδί συνοδεύεται από τον εκπαιδευτικό του, έναν συνοδό-γονέα/κηδεμόνα και τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του νομού.

Σκοπός της Συνάντησης είναι να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του προηγούμενου σχολικού έτους, και να προκύψουν ιδέες για τη βελτίωση του Προγράμματος. Τα παιδιά μεταφέρουν τις εμπειρίες τους από τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και τη δική τους οπτική για την ανάγκη προστασίας των θαλασσών.

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των προσκεκλημένων καλύπτονται από τη HELMEPA.


Σημείωση:
Όταν στην ίδια γεωγραφική περιοχή:

(1) πολλές Ομάδες εκτέλεσαν πάνω από 15 δραστηριότητες (καθώς και μία από κάθε θεματική ενότητα), η Ομάδα με τις περισσότερες συμμετέχει στη Συνάντηση Αντιπροσώπων.

(2) πολλές Ομάδες εκτέλεσαν τον ίδιο αριθμό δραστηριοτήτων και πάνω από 15 (καθώς και μία από κάθε θεματική ενότητα), η συμμετοχή στη Συνάντηση γίνεται με κλήρωση από τη HELMEPA.

Create a website or blog at WordPress.com

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: