«ΟΔΗΓΟΣ» ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Για να χρησιμοποιήσετε το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό των παρακάτω θεμάτων, πρέπει να έχετε κάνει εγγραφή στο Πρόγραμμα μέσω της σελίδας «ΕΓΓΡΑΦΗ». Δείγμα του εκπαιδευτικού υλικού μπορείτε να βρείτε εδώ.

Θεματικές Ενότητες – Υποενότητες

Θαλάσσιος Κόσμος

 • Οικοσυστήματα
 • Βιοποικιλότητα
 • Υδάτινες ζώνες
 • Φυσικές διεργασίες

Αξιοποίηση Θαλασσών και Ωκεανών από τον Άνθρωπο

 • Θαλάσσιες μεταφορές – Ναυτιλία
 • Πρώτες ύλες – Ενέργεια
 • Αναψυχή – Τουρισμός
 • Αλιεία – Υδατοκαλλιέργειες

Θάλασσες και Ωκεανοί Κινδυνεύουν

 • Ρύπανση
 • Υπεραλίευση
 • Κλιματική αλλαγή
 • Ξενικά είδη

Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

 • Θεσμικό πλαίσιο
 • Ναυτιλία και ασφάλεια στη θάλασσα
 • Ατομική ευθύνη
 • Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση τοπικής κοινωνίας

 

Powered by WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑