Υποχρεώσεις Εκπαιδευτικών/Ομάδων

  • Στόχος των Ομάδων και των Εκπαιδευτικών τους είναι να πραγματοποιήσουν 15 ή και περισσότερες από τις 32 προτεινόμενες δραστηριότητες του Προγράμματος και τουλάχιστον μία από κάθε θεματική ενότητα, σε διάρκεια 2-5 μηνών, ώστε να θέσουν υποψηφιότητα για την Ετήσια Συνάντηση Αντιπροσώπων Παιδικής HELMEPA.
  • Επίσης, οι Ομάδες του Προγράμματος προσκαλούνται να πάρουν μέρος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής, σύμφωνα με την Προκήρυξη που περιλαμβάνεται στο σύνδεσμο helmepajunior.wordpress.com/competition/.
  • Μέχρι τέλος Ιουνίου ο κάθε Εκπαιδευτικός πρέπει να συμπληρώσει τη «Φόρμα Δραστηριοτήτων» και να στείλει στη συνέχεια την τελική αναφορά με τις δραστηριότητες που πραγματοποίησε η Ομάδα / οι Ομάδες του, συνοδευόμενη από δείγματα και σχετικό υλικό (π.χ. φωτογραφίες και αντίτυπα εργασιών). Βάσει της κείμενης νομοθεσίας σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται  η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών. Η αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων ανά θεματική ενότητα, συνοπτική αξιολόγηση (εάν επιτεύχθηκαν οι επιμέρους στόχοι κλπ) και τυχόν προβλήματα που αντιμετώπισαν.
  • Για την προβολή δραστηριοτήτων των Ομάδων μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος και του 4μηνιαίου εντύπου «ΤΑ ΓΛΑΡΟΠΟΥΛΑ» ο/η Εκπαιδευτικός χρειάζεται να υποβάλει υπογεγραμμένη σχετική φόρμα περί προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας με την οποία βεβαιώνει ότι υπάρχει συγκατάθεση των γονέων των μαθητών (Φόρμα Συγκατάθεσης ΓονέαΦόρμα Επιβεβαίωσης Εκπαιδευτικού).
  • Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, κάθε Εκπαιδευτικός πρέπει να υποβάλει την «Αξιολόγηση προγράμματος» και την «Αξιολόγηση διαγωνισμού ζωγραφικής», εφόσον συμμετείχε.
  • Αν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες για δράσεις του Προγράμματος, στην τελική αναφορά που θα στείλει ο εθελοντής Εκπαιδευτικός πρέπει να συμπεριλάβει τις σχετικές αποδείξεις, καθώς και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού της Σχολικής Επιτροπής ή προσωπικό για την κατάθεση των χρημάτων, μαζί με το όνομα του δικαιούχου και της τράπεζας.

Create a website or blog at WordPress.com

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: