Υποχρεώσεις Εκπαιδευτικών/Ομάδων

  • Στόχος των Ομάδων και των Εκπαιδευτικών τους είναι να πραγματοποιήσουν 15 ή και περισσότερες από τις 32 προτεινόμενες δραστηριότητες του Προγράμματος και τουλάχιστον μία από κάθε θεματική ενότητα, σε διάρκεια 2-5 μηνών, ώστε να θέσουν υποψηφιότητα για την Ετήσια Συνάντηση Αντιπροσώπων Παιδικής HELMEPA.
  • Επίσης, οι Ομάδες του Προγράμματος προσκαλούνται να πάρουν μέρος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής, σύμφωνα με την Προκήρυξη που περιλαμβάνεται στο σύνδεσμο helmepajunior.wordpress.com/competition/.
  • Μέχρι 7 Μαΐου ο κάθε Εκπαιδευτικός πρέπει να συμπληρώσει τη «Φόρμα Δραστηριοτήτων» (τις δραστηριότητες που έχει υλοποιήσει και έχει προγραμματίσει να πραγματοποιήσει μέχρι το τέλος του σχολικού έτους) και να στείλει στη συνέχεια μέχρι το τέλος Ιουνίου την τελική του αναφορά, συνοδευόμενη από δείγματα και σχετικό υλικό (π.χ. φωτογραφίες και αντίτυπα εργασιών). Βάσει της κείμενης νομοθεσίας σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται  η φωτογράφηση, η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών. Η αναφορά πρέπει να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων ανά θεματική ενότητα, συνοπτική αξιολόγηση (εάν επιτεύχθηκαν οι επιμέρους στόχοι κλπ) και τυχόν προβλήματα που αντιμετώπισαν.
  • Για την προβολή δραστηριοτήτων των Ομάδων μέσω της ιστοσελίδας του Προγράμματος και του 4μηνιαίου εντύπου «ΤΑ ΓΛΑΡΟΠΟΥΛΑ» ο/η Εκπαιδευτικός χρειάζεται να υποβάλει υπογεγραμμένη σχετική φόρμα περί προσωπικών δεδομένων και πνευματικής ιδιοκτησίας με την οποία βεβαιώνει ότι υπάρχει συγκατάθεση των γονέων των μαθητών (Φόρμα Συγκατάθεσης ΓονέαΦόρμα Επιβεβαίωσης Εκπαιδευτικού).
  • Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, κάθε Εκπαιδευτικός πρέπει να υποβάλει την «Αξιολόγηση προγράμματος» και την «Αξιολόγηση διαγωνισμού ζωγραφικής», εφόσον συμμετείχε.
  • Αν έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες για δράσεις του Προγράμματος, στην τελική αναφορά που θα στείλει ο εθελοντής Εκπαιδευτικός πρέπει να συμπεριλάβει τις σχετικές αποδείξεις, καθώς και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού της Σχολικής Επιτροπής ή προσωπικό για την κατάθεση των χρημάτων, μαζί με το όνομα του δικαιούχου και της τράπεζας.

Create a website or blog at WordPress.com

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: