Πρόγραμμα «Παιδική HELMEPA»    2018-2019 με τίτλο:                                     «Βουτιά στον Ωκεανό»

Το νέο Πρόγραμμα της HELMEPA για το σχολικό έτος 2018-2019 με τίτλο «Βουτιά στον Ωκεανό» προσκαλεί τους μαθητές ηλικίας 5-12 ετών, μέσω των Εκπαιδευτικών τους, να πραγματοποιήσουν μια «βουτιά» στον απέραντο ωκεανό για να γνωρίσουν καλύτερα αυτόν και τα πλάσματα του, να συνειδητοποιήσουν το σημαντικό ρόλο τους στη διατήρηση της ζωής και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν από την ανθρώπινη αμέλεια και αδιαφορία.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να συμβάλλει μέσω της ενημέρωσης και της δραστηριοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας στην προστασία του θαλάσσιου κόσμου που αποτελεί το βασικό θέμα του «Στόχου 14: Ζωή κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας», των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ο οποίος μεταξύ άλλων επιδιώκει:

  • Έως το 2025, πρόληψη και σημαντική μείωση όλων των μορφών θαλάσσιας ρύπανσης.
  • Έως το 2020, βιώσιμη διαχείριση και προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων, καθώς και ανάληψη δράσης για την αποκατάστασή τους.
  • Ελαχιστοποίηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οξίνισης των ωκεανών.
  • Έως το 2020, αποτελεσματική ρύθμιση της αλιευτικής συγκομιδής και τερματισμός της υπεραλίευσης, της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, των καταστρεπτικών αλιευτικών τεχνικών, καθώς και εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων, έτσι ώστε να αποκατασταθούν τα αποθέματα αλιευμάτων το συντομότερο δυνατό.
  • Έως το 2020, διατήρηση τουλάχιστον του 10% των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών, σύμφωνα με το εθνικό και διεθνές δίκαιο.

Powered by WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: