Υποστήριξη Εκπαιδευτικών/Ομάδων

Η HELMEPA:

  • Καλύπτει σε λογικά πλαίσια τις δαπάνες δραστηριοτήτων των Ομάδων Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων που συμμετέχουν στο  Πρόγραμμα.
  • Διανέμει το 3μηνιαίο ενημερωτικό έντυπο «ΤΑ ΓΛΑΡΟΠΟΥΛΑ», σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στους Εκπαιδευτικούς, για να το μοιράσουν με τη σειρά τους στα παιδιά, κατά την κρίση τους. Το έντυπο περιλαμβάνει δραστηριότητες Ομάδων του Προγράμματος (εφόσον υπάρχει συγκατάθεση των γονέων των μαθητών) και πληροφορίες για περιβαλλοντικά θέματα.
  • Σε συνεννόηση με τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία, επισκέπτεται περιοχές της χώρας όπου λειτουργούν Ομάδες Παιδικής HELMEPA για να ενημερώσει μαθητές και Εκπαιδευτικούς για την ανάγκη προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
  • Στο τέλος του σχολικού έτους, απονέμει Αναμνηστικό Δίπλωμα στους εθελοντές Εκπαιδευτικούς και τους αποστέλλει τα αντίστοιχα Διπλώματα για τους μαθητές τους, τα οποία μοιράζουν αφού πρώτα συμπληρώσουν το ονοματεπώνυμο τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν οι εθελοντές Εκπαιδευτικοί τα Αναμνηστικά Διπλώματα μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, είναι να έχουν στείλει έως την 20 Μαΐου ενδεικτικές δραστηριότητες που πραγματοποίησαν με την Ομάδα ή τις Ομάδες τους. Όσοι στείλουν ενδεικτικές δραστηριότητες ή την τελική τους αναφορά από 21 Μαΐου έως τέλος Ιουνίου, θα λάβουν τα Διπλώματα το Σεπτέμβριο.

Powered by WordPress.com.

ΠΑΝΩ ↑

Αρέσει σε %d bloggers: